Naujienos

2017 12 12
Informacija dėl Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje atleidimo ir funkcijų atlikimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 920 „Dėl Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje atleidimo“ nutarta atleisti iš pareigų Vyriausybės atstovę Kauno apskrityje I.Klimaitę-Mašalienę pasibaigus įstaigos vadovo kadencijai. Minėtu nutarimu Vyriausybės atstovei Tauragės apskrityje I.Ričkuvienei nuo 2017 m. gruodžio 19 d. pavesta atlikti Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje funkcijas, iki nustatyta tvarka bus paskirtas Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje. 

2017 12 12
Informacija dėl dalyvavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos Energetikos komiteto posėdyje

2017 m. gruodžio 18 d. Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybos vyresnioji patarėja M.A.Čibirauskienė dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos Energetikos komiteto posėdyje bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos ir paskyrimo klausimams aptarti (vieta: T.Vrublevskio g. 6, Vilnius).

2017 12 12
Informacija apie Vyriausybės atstovų apskrityse tarnybų pasitarimą

2017 m. gruodžio 13 d. Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje I.Klimaitė-Mašalienė ir Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybos vyresniosios patarėjos I.Jablonskienė bei V.Stūronaitė dalyvaus Vyriausybės atstovų apskrityse tarnybų pasitarime darbiniais klausimais (vieta: Skėmiai, Radviliškio rajonas).

Struktūra ir kontaktai

Irena Ričkuvienė

Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje, atliekanti Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje funkcijas

Tarnybos kontaktai

L. Sapiegos g. 4, 44251 Kaunas

Tel. (8 37) 426004, 8 656 01051

(8 446) 54811 (Tauragė)

El.p.:  VATkaunas@lrv.lt