Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

 

Informacija apie Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybos valstybės tarnautojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybos tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) Eurais neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas

 

2018 metai

 

2019 m. I ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Vyriausybės atstovas

 

 

 

 

Vyriausiasis patarėjas

2 1556,4 2 2499,76

Vyresnysis patarėjas

3

952,66

 

 

Vyriausiasis specialistas

2 817,5 2 1314,21

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-18