Antikorupcinis švietimas

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybos darbuotojų dalyvavimas susitikimuose, diskusijose, renginiuose, mokymuose korupcijos prevencijos tema:

                            

-      2017 m. rugsėjo 21 d. Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybos vyresnysis patarėjas A. J. Litvinas dalyvavo organizuotoje diskusijoje korupcijos prevencijos sistemos Lietuvoje tobulinimo galimybėms aptarti, kurioje Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba pristatė antikorupcinės aplinkos vadovą viešajam sektoriui, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 patvirtinto Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 3.3.3 darbo „Kovos su korupcija sistemos tobulinimas“ 8 punkto „Reikalavimų skaidrumui (valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose) užtikrinti nustatymas ir atsparumo korupcijai lygio apskaičiavimo metodikos parengimas, sudarant teisines ir praktines prielaidas struktūrizuoti ir formalizuoti korupcijos prevencijos ir skaidrumo užtikrinimo procesus ir priemones bei juos vertinti pagal vienodą standartą“ įgyvendinimo galimybes.

-          2017 m. gegužės 2 d. Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje I.Klimaitė-Mašalienė ir vyresnioji patarėja V.Stūronaitė dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje vadovo pristatymo renginyje „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje?“;

-          2017 m. kovo 29 d. vyresnioji patarėja V.Stūronaitė ir vyriausioji specialistė I.Kalinauskienė dalyvavo mokymuose tema „Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės“;

-          2016 m. lapkričio 24-25 d. d. Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje I.Klimaitė-Mašalienė dalyvavo mokymuose tema „Nulinė dovanų politika“;

-          2015 m. spalio 22 d. vyresnioji patarėja M.A.Čibirauskienė ir patarėja A.Dalikaitė dalyvavo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos organizuotame susitikime, skirtame gilinti žinias interesų konfliktų prevencijos srityje;

-          2015 m. rugsėjo 29 d. Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje I.Klimaitė-Mašalienė ir vyresnioji patarėja I.Jablonskienė dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame seminare-diskusijoje „Korupcija ir jos prevencija vietos savivaldoje“;

-          2015 m. liepos 8 d. Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje I.Klimaitė-Mašalienė ir vyresnioji patarėja M.A.Čibirauskienė dalyvavo Vyriausybės atstovų apskrityse ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atstovų pasitarime aktualiais korupcijos prevencijos klausimais;

-          2015 m. kovo 19-20 d. vyresnysis patarėjas A.J.Litvinas ir specialistė I.Kalinauskienė dalyvavo mokymuose tema „Valstybės valdymas ir kova su korupcija“;

-          2015 m. sausio 28 d. vyresniosios patarėjos I.Jablonskienė ir M.A.Čibirauskienė dalyvavo mokymuose tema „Korupcijos prevencija ir jo kontrolė“.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-22