Einamųjų metų užduotys

Einamųjų metų užduotys

1.    Užtikrinti kokybišką išankstinę savivaldybių kolegialių administravimo subjektų teisės aktų projektų teisėtumo kontrolę (savivaldybių tarybų sprendimų projektų atitikimo įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nuostatoms patikrinimą).

2.    Užtikrinti kokybišką savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės aktų teisėtumo priežiūrą (jų atitikimo įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų reikalavimams patikrinimą) ir naujai priimtų teisės aktų įgyvendinimą.

3.    Teikti pasiūlymus dėl Vyriausybės atstovo ar savivaldybių veiklos teisinio reglamentavimo tobulinimo.

4.    Įdiegti elektroninių dokumentų valdymo sistemą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-24